Image

Ta hjälp som byggherre

Kontrollansvarig

Anlita vår kompetens och erfarenhet

Säkerställ myndighetskraven – anlita en kontrollansvarig
Om ett arbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska byggherren utse en kontrollansvarig. En kontrollansvarig säkerställer att myndighetskraven för byggnationen uppfylls.

Kontrollansvarigs arbetsuppgifter regleras i PBL 9 kap och innebär bland annat att:

  • upprätta kontrollplan
  • delta på tekniskt samråd
  • bevaka att kontrollplanen följs
  • delta vid slutsamråd

Anlita vår expertis
Vår kompetens grundar sig på lång erfarenhet av olika uppdrag i byggprocessen och vi har många års erfarenhet av jobb som certifierad kontrollansvarig.

Låter det intressant? 
Välkommen att kontakta Roger Anneling på telefon 070-392 41 94 eller e-mail: roger@atconsult.se.

033-340 16 10

Telefon