Image

Upptäck brister i tid

Provtryckning och termografering

Anlita vår kompetens och erfarenhet

Provtryckning
Att byggnaden är tät är viktigt för att uppnå fuktsäkerhet, komfort samt låg energiförbrukning. Krav på täthet ställs i BBR som ett myndighetskrav. Skärpta täthetskrav kan även ställas av beställaren. Provtryckning innebär att ett kvantifierbart värde för byggnadens täthet tas fram. Detta värde kan jämföras med uppställda krav.

Provtryckning sker av hela byggnaden om det är möjligt. I flerbostadshus kan det vara lämpligare att provtrycka enskilda lägenheter för sig.

Termografering
Termografering kan utföras i samband med provtryckning för att upptäcka brister i byggnadens täthet. Byggnaden undersöks invändigt vid ett fastställt undertryck. Med värmekamera detekteras ställen där kall uteluft strömmar in via otätheter. Eventuella läckageställen upptäcks, vilket underlättar åtgärder för att förbättra tätheten.

Två tjänster i en!
Anlita vår expertis och få två tjänster utförda vid samma tillfälle. För att identifiera eventuella brister kan vi utföra termografering/läcksökning i samband med provtryckning.

Vem kan anlita våra tjänster?

· Byggherre – för att verifiera att uppställda krav uppfylls
· Förvaltare – för att verifiera täthet i samband med komfortproblem samt som ett led i arbetet med energihushållning
· Entreprenör – för att verifiera att uppställda krav uppfylls avseende täthet, fuktsäkerhet samt energihushållning. Utvärdering av utförande samt olika arbetsmetoder.

Låter det intressant?

Välkommen att kontakta Lars Tobin på telefon 070-258 47 87 eller e-mail: lars@atconsult.se.

033-340 16 10

Telefon