Image

Kartlägg riskerna

Miljö- och arbetsmiljöutredningar

Anlita vår kompetens och erfarenhet


Kartläggning av företagets miljöpåverkan
Miljöaspekter är ett ord som ständigt återkommer i ett företags miljöledningssystem. Miljöutredningen är inget krav enligt ISO 14001 men den syftar till att identifiera miljöaspekterna och utgör därför en nödvändig förutsättning för det fortsatta arbetet. Många företag som är certifierade enligt ISO 14001 har insett miljöutredningens betydelse för det ständiga förbättringsarbetet. "Alla de faktorer - biologiska, medicinska, fysiologiska, psykosociala, sociala och tekniska faktorer - som i arbetssituationen, eller i arbetsplatsens närmaste omgivning, påverkar individen"
WHO:s definition

Ständig förbättring av arbetsmiljön
En god arbetsmiljö har större betydelse än vad vi kanske tänker på. Om arbetsmiljön är bra minskar riskerna för kvalitetsbrister och en stimulerande arbetsmiljö ökar möjligheterna att inte bara åstadkomma kundnytta utan även att genomföra förbättringar som ger mer värde än kunden tänkt sig. Den viktigaste intressenten för en god arbetsmiljö är dock medarbetaren. Ett ledningssystem för arbetsmiljön syftar till att förändra från negativ till positiv påverkan. Det är viktigt att ha en gemensam syn på företagets riskexponering vare sig det rör risker inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet, ekonomi eller något annat. En arbetsmiljöutredning syftar till att upptäcka och bedöma riskerna för eventuella arbetsskador och att ligga till rund för det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Ett sätt att utveckla sitt arbetssätt är att möta kraven i standarden OHSAS 18001.

Vårt erbjudande
Anneling Tobin Consult AB kan lägga grunden för ett effektivt miljö- och arbetsmiljöarbete genom att:

  • genomföra miljö- och arbetsmiljöutredningar
  • identifiera de betydande miljö- och arbetsmiljöaspekterna

Låter det intressant? 
Välkommen att kontakta oss på tel 033-340 16 10. Fråga efter Roger Anneling. 
Eller lägg ett mail till: roger@atconsult.se

 

033-340 16 10

Telefon