Image

Vårt mål - att bidra till en effektivare energianvändning

En effektivare energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska nå miljömålen och skapa ett hållbart energisystem. Vidare finns pengar att spara genom att energieffektivisera. Vi bidrar med vår kompetens och hjälper företag med konsultation inom energiområdet. Vi utför också engergideklarationer och energikartläggningar i stora företag (EKL).

Energideklaration och Energikartläggning (EKL)

... med målsättningen att sänka energianvändningen och minska energikostnaderna 

Vi utför energideklarationer och energikartläggning i stora företag (EKL). Vi utför också övriga energikartläggningar.

Energianalyser och beräkningar

Analys utifrån erfarenhet leder snabbt till rätt beslut. Energiberäkningar behövs emellanåt ... 

Med helhetssyn och erfarenhet kan vi bidra med kompetent analys av energianvändningen. Vi gör även energiberäkningar utifrån behov.

Uppföljning och utvärdering

Att se till att investeringar gav förväntade reslutat är viktigt!

Vi hjälper till med uppföljning och utvärdering av energirelaterade investeringar.

033-340 16 10

Telefon