Image

Beställarstöd

Upphandling av bygg- och energitekniska produkter och tjänster är inte alltid enkelt. Erfarenhet och systemtänk krävs ofta för att resultatet skall bli bra. Våra konsulter har god erfarenhet från såväl beställar- som utförarroller, vilket vi gärna delar med oss av.

Rollen som beställarstöd kommer exempelvis till sin rätt i våra konsulters roller som koordinatorer och i samband med elhandel.

Koordinator

Ta del av vår erfarenhet och kompetens

Vi har erfarenhet av uppdrag som koordinatorer i olika typer av nätverk. Välkommen att ta del av vår kunskap.

Elhandel

Har ni en genomtänkt strategi för er elhandel?

I takt med att mer förnybar energiproduktion blir tillgänglig kommer elpriserna variera i större omfattning. Utnytta vår exepertis för rådgivning och framtagning av bästa möjliga strategi för er elhandel.

033-340 16 10

Telefon