Image

Vikten av att göra rätt från början

Fukt

Åtgärda fuktskador på rätt sätt 

Fuktsäkerheten i våra byggnader har under de senaste årtiondena fått alltmer fokus. Har skador uppstått är det viktigt att utreda varför för att kunna föreslå rätt åtgärder. Även vid nyproduktion i våra alltmer välisolerade hus kommer fuktsäkerheten att var en funktion som måste säkerställas. Vi kan bistå med utredningar och fuktberäkningar, och kan vara ditt stöd vid både åtgärder av fuktskador i befintliga hus och vid fuktsäkerhetsprojektering i nyproduktion.

Låter det intressant?

Välkommen att kontakta Lars Tobin på telefon 070-258 47 87 eller e-mail: lars@atconsult.se.

033-340 16 10

Telefon