Image

God innemiljö - är det en självklarhet?

Ibland dyker det upp faktorer som påvekar vår innemiljö negativt. Det är där vi kommer in i bilden för att utreda och komma med åtgärdsförslag i syfte att innemiljön ska hålla en hög kvalitet.

Fukt

Anlita oss för fuktskadeprojektering 

Är olyckan framme och en fuktskada har uppstått är det av stor vikt att åtgärda skadan på rätt sätt och i ett tidigt skede.

Termisk komfort

Hur upplevs inomhusklimatet och vad påverkar? 

Mätning av termisk komfort utförs enligt specifikationer och allmänna råd från bland annat Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Det utgör ett beslutsunderlag när vi hjälper vår kunder att utreda och komma med lämpliga åtgärdsförslag.

Radon

Misstanke om höga radonhalter?

Anita vår expertkompetens. Vi hjälper dig med radonmätning och ger dig ågärdsförslag.

Luftkvalitet

Frisk luft och ett väl fungerande ventilationssystem - viktiga faktorer för en god inomhusmiljö

Luftkvalitet innefattar många olika funktioner. Förutom vår egen expertis kan vi anlita kompetens via våra samarbetspartners, allt utifrån ditt specifika behov och problemställning.

033-340 16 10

Telefon