Image

Tydliggör era processer och få ett effektivare verksamhetssystem

Har ni en klar bild över hur väl era processer fungerar i era uppdrag? Vi hjälper er att se över era övergripande mål och strategier utifrån er verksamhet och det behov era kunder har. Att göra rätt från början är en grundförutsättning för en fortsatt väl fungerande process. Vi finns för att hjälpa och stötta er på vägen. Välkommen att kontakta oss.

Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Utvecking av ledningssystem 

Rätt struktur från början är grundförutsättningen för att nya moment, rutiner och dokumentation ska kunna kopplas till ett ledningssystem utan att fundamentala förändringar behöver införas. Vi hjälper er att styra upp arbetet från uppstart fram till den punkt ni känner att processen är implementerad i er verksamhet.

Miljö- och arbetsmiljöutredningar

Kartlägg riskerna

Hur värderar ni er arbetsmiljö? Insikter i företagets miljöpåverkan och ett ständigt förbättringsarbete av arbetsmiljön gynnar på sikt både kunder och medarbetare.   

Prestandadeklarationer byggprodukter

Har ni all nödvändig dokumentaton för era byggprodukter?

Tycker ni det är mycket att hålla redan på med kraven för prestandadokumentation kan ni nyttja våra tjänster. Vi reder ut vad som gäller för er och vad just ni behöver ha i er dokumentation.

033-340 16 10

Telefon