Image

Anlita vår kompetens och erfarenhet

Vår kompetens grundar sig på lång erfarenhet av olika uppdrag i byggprocessen och vi har många års erfarenhet av jobb som certifierad kontrollansvarig. Vi gör också kontroller av täthetskrav genom provtryckning samt termografering och kan även fungera som projektledare. Läs mer om våra olika tjänster här nedan.

Kontrollansvarig

Ta hjälp som byggherre

Som byggherre är du skyldig att utse kontrollansvarig om arbetet kräver bygganmälan eller rivningsplan. Säkerställ myndighetskraven genom att anlita en kontrollansvarig som gör kontrollplanen, deltar i samråd och bevakar att kontrollplanen följs.

Provtryckning och termografering

Upptäck brister i tid

Fuktsäkerhet, komfort samt låg energiförbrukning är kravmål som byggnader ska uppfylla, både utifrån myndighetskrav samt beställarkrav. Provtryckningen syftar till att ta fram ett kvantifierbart värde för byggnadens täthet som kan jämföras med uppställda krav. I samband med provtryckning kan också termografering utföras, vilket är en tjänst som syftar till att upptäcka brister i byggnadens täthet. Ta tillfället och anlita vår expertis för två tjänster vid samma tillfälle.

033-340 16 10

Telefon